اطلاعیه هـا
دسته بندی ها
برچسب ها

تخفیف ویژه تمامی محصولات درس آمار

تخفیف ویژه تمامی محصولات درس آمار در سایت بارگذاری شد. برای توضیحات بیشتر و خرید اینجا را کلیک کنید.

بانک تست و پاسخ تشریحی آمار مبحث کاربرد کای مربع

مجموعه بانک تست و پاسخ تشریحی آمار مبحث کاربرد کای مربع در سایت بارگذاری شد. برای توضیحات بیشتر و خرید اینجا را کلیک کنید.

بانک تست و پاسخ تشریحی آمار مبحث ضریب همبستگی رتبه ای

مجموعه بانک تست و پاسخ تشریحی آمار مبحث ضریب همبستگی رتبه ای در سایت بارگذاری شد. برای توضیحات بیشتر و خرید اینجا را کلیک کنید.

بانک تست و پاسخ تشریحی آمار مبحث تخمین آماری

مجموعه بانک تست و پاسخ تشریحی آمار مبحث تخمین آماری در سایت بارگذاری شد. برای توضیحات بیشتر و خرید اینجا را کلیک کنید.

بانک تست و پاسخ تشریحی آمار مبحث نمونه گیری

مجموعه بانک تست و پاسخ تشریحی آمار مبحث آمار توصیفی در سایت بارگذاری شد. برای توضیحات بیشتر و خرید اینجا را کلیک کنید.

بانک تست و پاسخ تشریحی آمار مبحث رگرسیون و ضریب همبستگی

مجموعه بانک تست و پاسخ تشریحی آمار مبحث رگرسیون و ضریب همبستگی در سایت بارگذاری شد. برای توضیحات بیشتر و خرید اینجا را کلیک کنید.

بانک تست و پاسخ تشریحی آمار مبحث تحلیل واریانس

مجموعه بانک تست و پاسخ تشریحی آمار مبحث تحلیل واریانس در سایت بارگذاری شد. برای توضیحات بیشتر و خرید اینجا را کلیک کنید.

بانک تست و پاسخ تشریحی آمار مبحث فرض آماری

مجموعه بانک تست و پاسخ تشریحی آمار مبحث فرض آماری در سایت بارگذاری شد. برای توضیحات بیشتر و خرید اینجا را کلیک کنید.

تخفیف ویژه بانک تست آمار به همراه پاسخ تشریحی

تخفیف ویژه بانک تست آمار به همراه پاسخ تشریحی در سایت بارگذاری شد. برای توضیحات بیشتر و خرید اینجا را کلیک کنید.

کتاب مبانی سازمان و مدیریت منتشر شد

کتاب مبانی سازمان و مدیریت منتشر شد

کتاب مبانی سازمان و مدیریت نوشته مهرداد پرچ منتشر شد. ویژگی های کتاب فوق : - سؤالات به تفکیک در قالب 24 فصل ارائه شده اند. در حقیقت این کتاب اولین کتاب تست طبقه بندی شده در زمینه مبانی سازمان و مدیریت ...

جزوه فرمول ها و نکات تستی درس آمار

جزوه فرمول ها و نکات تستی درس آمار این محصول شامل نکات مهم و کنکوری درس آمار بوده، به صورت دستنویس توسط استاد کفایی تهیه شده و قابل استفاده برای داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین دانشجویان رشته ...

مجموعه سوالات شبیه سازی شده کنکور های ارشد و دکتری

مجموعه سوالات شبیه سازی شده کنکور های ارشد و دکترییکی از مؤثرترین راه ها برای موفقیت در آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری، حل سوالات شبیه سازی شده کنکور در روزهای منتهی به آزمون می باشد. برای این منظور می ...