کلید سوالات درس مدیریت بازاریابی کد ۱۱۴۲ سال ۹۴

کلید سوالات درس مدیریت بازاریابی کد ۱۱۴۲ سال ۹۴ ۱۷۶- ژنریک ۱۷۷- رفتاری ۱۷۸- دیدگاه مبتنی بر محصول ۱۷۹- متنوع سازی ۱۸۰- سبک زندگی ۱۸۱- متقاعد کننده ۱۸۲- روان شناختی ۱۸۳- سگ/ تجزیه یا انحلال ۱۸۴- B2C بنگاه به مصرف کننده ۱۸۵- ترغیبی ۱۸۶- سهمیه : ۱۸۷- هدف و انجام […]

ادامه نوشته...

آخرین مطالب دکتری و ارشد

کلید سوالات درس تئوری های مدیریت رشته مدیریت اجرایی‎

پاسخ سوالات درس تئوری های مدیریت کد ۱۱۴۲ و ارجاع آنها به کتابهای استاد پرچ‎

نظرات داوطلبان آزمون ارشد ۹۴ مدیریت

نمونه سوالات درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ( ۲)‎

آزمون ۷ موسسه پژوهش درس نظریه های عمومی مدیریت‎

سوالات درس تئوری سازمان و مدیریت ، آزمون دکتری تخصصی سال ۹۳ ، رشته مدیریت دولتی

آزمون ۶ موسسه ماهان -نظریه های عمومی مدیریت

آزمون ششم موسسه پژوهش درس نظریه های عمومی مدیریت‎

مصاحبه رتبه ۱۴ ارشد مدیریت اجرایی

آزمون آمادگی تسلط- جامع اول درس تئوری های مدیریت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش‎

آزمون ۵ موسسه پژوهش درس نظریه های عمومی مدیریت‎

آزمون ۱ موسسه پژوهش درس نظریه های عمومی مدیریت

آزمون ۵ موسسه ماهان درس نظریه های عمومی مدیریت‎

آزمون ۴ موسسه پژوهش درس نظریه های مدیریت‎

قسمت چهارم(آخر) لغات زبان عمومی‎

آزمون ۴ موسسه ماهان درس نظریه عمومی مدیریت کنکور ۹۴‎

آزمون سوم موسسه پژوهش درس نظریه های عمومی مدیریت کنکور ۹۴

مشاوره آنلاین پروپوزال، پایان نامه و مقاله توسط (استاد باغبان)

دفترچه راهنمای آزمون دکتری ۹۴ منتشر شد

آزمون اول موسسه پارسه درس نظریه های عمومی مدیریت کنکور ۹۴

توسط عمارپورصادق