pazhohesheghtesadorriazi amar
  aaa1

با توجه به درخواست فراوان اساتید و متقاضیان کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری مبنی بر ارائه ادامه جزوه کلاسی استاد پرچ تصمیم بر ان شد که جستارهای این درس بر روی سایت بطور رایگان بار گذاری شود.امید است که این ۵۰ جستار در موفقیت حتمی عزیزان کارساز باشد.   جزوه  تئوریهای مدیریت استاد پرچ بخش ...
ادامه مطلب

جزوه  تئوریهای مدیریت استاد پرچ بخش ۲۷ ام  را از لینک زیر دریافت نمایید. این جزوه  از صفحه ۲۹۱ تا ۳۰۱ جزوه اصلی تئوریهای مدیریت استاد پرچ است. جزوه تئوریهای مدیریت استاد پرچ بخش ۲۷ ام منتظر نظرات سازنده شما هستیم. 
ادامه مطلب

جزوه تئوریهای مدیریت استاد پرچ قسمت ۲۶ ام  را از لینک زیر دریافت نمایید: جزوه تئوریهای مدیریت استاد پرچ قسمت ۲۶ ام این جزوه از صفحه  ۲۸۰تا۲۹۰  جزوه اصلی تئوریهای مدیریت استاد پرچ می باشد.
ادامه مطلب

جزوه تئوریهای مدیریت استاد پرچ قسمت ۲۵  ام را از لینک زیر  دریافت نمایید: جزوه تئوریهای مدیریت استاد پرچ قسمت ۲۵ ام این جزوه از صفحه ۲۷۱ تا ۲۷۹ جزوه اصلی تئوریهای مدیریت استاد پرچ است. منتظر نظرات سازنده شما هستیم.
ادامه مطلب

جزوه تئوریهای مدیریت استاد پرچ قسمت ۲۴ ام را از لینک زیر دریافت نمایید. لازم به ذکر است این جزوه صفحات ۲۶۱ تا ۲۷۰ از جزوه اصلی تئوریهای مدیریت استاد پرچ را در بر دارد. به زودی بقیه بخشهای باقیمانده از جزوه تئوریهای مدیریت استاد پرچ  را بر روی سایت بارگذاری خواهیم نمود. جزوه تئوریهای ...
ادامه مطلب

جزوه تئوریهای مدیریت استاد پرچ قسمت ۲۳ ام را از لینک زیر دریافت نمایید: جزوه تئوریهای مدیریت استاد پرچ قسمت ۲۳ ام این جزوه از صفحه ۲۵۱ تا ۲۶۰ جزوه تئوریهای مدیریت است. منتظر نظرات سازنده شما هستیم.
ادامه مطلب

جزوه تئوریهای مدیریت استاد پرچ بخش ۲۲ ام  را از لینک زیر دریافت نمایید: جزوه تئوریهای مدیریت استاد پرچ بخش ۲۲ ام این جزوه از صفحه ۲۴۱ تا ۲۵۰ جزوه تئوریهای مدیریت استاد پرچ است. منتظر نظرات سازنده شما هستیم
ادامه مطلب

جزوه تئوریهای مدیریت استاد پرچ بخش ۲۱ ام  را از لینک زیر دریافت نمایید: جزوه تئوریهای مدیریت استاد بخش ۲۱ ام این جزوه از صفحه ۲۳۱ تا ۲۴۰ جزوه اصلی تئوریهای مدیریت است. منتظر نظرات شما هستیم . 
ادامه مطلب

جزوه تئوریهای مدیریت دکتر پرچ قسمت ۲۰ ام را می توانید از لینک زیردریافت نمایید:  جزوه تئوریهای مدیریت دکتر پرچ قسمت ۲۰ این بخش از صفحه ۲۲۳ تا ۲۳۰ جزوه اصلی است. منتظر نظرات سازنده شما هستیم.  
ادامه مطلب

جزوه تئوریهای مدیریت دکتر پرچ قسمت ۱۹ ام  را از لینک زیر دریافت نمایید. این جزوه از صفحه ۲۱۱ تا  ۲۲۲جزوه تئوریهای مدیریت استاد پرچ است. جزوه تئوریهای مدیریت دکتر پرچ قسمت ۱۹ ام منتظر نظرات سازنده شما هستیم. 
ادامه مطلب

جزوه تئوریهای مدیریت دکتر پرچ قسمت ۱۸ ام را از لینک زیر دریافت نمایید: جزوه تئوریهای مدیریت دکتر پرچ قسمت ۱۸ ام این جزوه از صفحه ۲۰۱ تا ۲۱۰ جزوه تئوریهای مدیریت استاد پرچ است. منتظر نظرات سازنده شما هستیم. 
ادامه مطلب

جزوه تئوریهای مدیریت دکتر پرچ قسمت۱۷  ام  از صفحه  تا جزوه است. جزوه تئوریهای مدیریت دکتر پرچ قسمت۱۷  ام  را از لینک زیر دریافت نمایید:  جزوه تئوریهای مدیریت دکتر پرچ قسمت۱۷ ام منتظر نظرات سازنده شما هستیم
ادامه مطلب

جزوه تئوریهای مدیریت دکتر پرچ قسمت ۱۶  ام را از لینک زیر دریافت نمایید : جزوه تئوریهای مدیریت دکتر پرچ قسمت ۱۶ این بخش از صفحه ۱۸۱ تا ۱۹۰ جزوه است منتظر نظرات سازنده شما هستیم. 
ادامه مطلب

علاقه مندان می توانند جزوه تئوریهای مدیریت دکتر پرچ قسمت ۱۴ ام را از لینک زیر دریافت نمایند. لازم به ذکر است این بخش از صفحه ۱۶۹  تا ۱۸۰ جزوه کلی تئوریهای مدیریت است. جزوه تئوریهای مدیریت دکتر پرچ قسمت ۱۵ ام
ادامه مطلب

این فایل از صفحه ۱۵۸ تا ۱۶۸ جزوه را شامل می شود. جزوه تئوریهای مدیریت دکتر پرچ قسمت ۱۴ ام را از لینک زیر دریافت نمایید:   جزوه تئوریهای مدیریت دکتر پرچ قسمت ۱۴ ام منتظر نطرات سازنده شما هستیم. 
ادامه مطلب

علاقه مندان می توانند  جزوه تئوریهای مدیریت دکتر پرچ قسمت ۱۳ ام  را از لینک زیر دریافت نمایند. لازم به ذکر است این بخش از صفحه ۱۴۶ تا ۱۵۷ جزوه کلی تئوریهای مدیریت است. جزوه تئوریهای مدیریت دکتر پرچ قسمت ۱۳ ام   
ادامه مطلب

جزوه  تئوریهای مدیریت استاد پرچ قسمت ۱۲ ام درباره مدیریت فشار روانی یا استرس می باشد. که از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۵ جزوه کلی تئوریهای مدیریت است. جزوه تئوریهای مدیریت دکتر پرچ قسمت ۱۲  
ادامه مطلب

جزوه تئوریهای مدیریت دکتر پرچ – قسمت ۱۱ ام  را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید. این  جزوه از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۶ جزوه تئوریهای مدیریت دکتر پرچ است. جزوه تئوریهای مدیریت دکتر پرچ – قسمت ۱۱ ام  
ادامه مطلب

جزوه تئوریهای مدیریت دکتر پرچ – قسمت ۱۰ ام را از لینک زیر دریافت نمایید: بخش ۱۰ ام جزوه تئوریهای مدیریت از صفحه ۱۱۷ تا صفحه ۱۲۶ سایت است. جزوه تئوریهای مدیریت دکتر پرچ – قسمت ۱۰ ام    
ادامه مطلب

جزوه تئوریهای مدیریت دکتر پرچ – بخش ۹ام  از صفحه ۱۰۳ تا صفحه ۱۱۶  را از لینک زیر دریافت نمایید: جزوه تئوریهای مدیریت – بخش ۹ ام منتظر نظرات سازنده شما هستیم. جزوه تئوریهای مدیریت اصلاح شد.
ادامه مطلب