pazhohesheghtesadorriazi amar
 photo_2017-06-10_15-53-49

در این قسمت به ارائه چند آزمون از درس مدیریت از دیدگاه اسلام در قالب تست های طبقه بندی نشده می پردازیم، لذا پیشنهاد می شود قبل از خرید آزمون به مطالعه پیشگفتار تست های طبقه بندی نشده(کلیک کنید) بپردازید.   آزمون های مدیریت از دیدگاه اسلام شماره آزمون پاسخنامه آزمون لینک خرید آزمون اول پاسخنامه ...
ادامه مطلب