pazhohesheghtesadorriazi amar
  aaa1

در این قسمت به ارائه چند آزمون از درس مدیریت از دیدگاه اسلام در قالب تست های طبقه بندی نشده می پردازیم، لذا پیشنهاد می شود قبل از خرید آزمون به مطالعه پیشگفتار تست های طبقه بندی نشده(کلیک کنید) بپردازید.   آزمون های مدیریت از دیدگاه اسلام شماره آزمون پاسخنامه آزمون لینک خرید آزمون اول پاسخنامه ...
ادامه مطلب