pazhohesheghtesadorriazi amar
 photo_2017-06-10_15-53-49

در این قسمت به ارائه چند آزمون از درس تئوری مدیریت قالب تست های طبقه بندی نشده می پردازیم، لذا پیشنهاد می شود قبل از خرید آزمون به مطالعه پیشگفتار تست های طبقه بندی نشده(کلیک کنید) بپردازید.   آزمون های تئوری مدیریت شماره آزمون پاسخنامه آزمون لینک خرید آزمون اول پاسخنامه آزمون اول آزمون دوم پاسخنام...
ادامه مطلب