pazhohesheghtesadorriazi amar
 photo_2017-06-10_15-53-49

در این قسمت به ارائه چند آزمون از درس تئوری مدیریت قالب تست های طبقه بندی نشده می پردازیم، لذا پیشنهاد می شود قبل از خرید آزمون به مطالعه پیشگفتار تست های طبقه بندی نشده(کلیک کنید) بپردازید.   آزمون های تئوری مدیریت شماره آزمون پاسخنامه آزمون لینک خرید آزمون اول پاسخنامه آزمون اول آزمون دوم پاسخنام...
ادامه مطلب

در این قسمت به ارائه چند آزمون از درس مدیریت از دیدگاه اسلام در قالب تست های طبقه بندی نشده می پردازیم، لذا پیشنهاد می شود قبل از خرید آزمون به مطالعه پیشگفتار تست های طبقه بندی نشده(کلیک کنید) بپردازید.   آزمون های مدیریت از دیدگاه اسلام شماره آزمون پاسخنامه آزمون لینک خرید آزمون اول پاسخنامه ...
ادامه مطلب

پیشگفتار مطالعه یک کتاب تست طبقه بندی نشده در درس مدیریت بازاریابی شیوه مناسبی است برای اینکه مطالب مطرح شده(یا خوانده شده) در درس مدیریت بازاریابی، اصول بازاریابی و… به طور عمیق ملکه ذهن متقاضیان کنکورهای کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد اسلامی و دکتری دانشگاه آزاد گردد. به همین جهت و به د...
ادامه مطلب

پیشگفتار تست های طبقه بندی نشده آمار- استاد پرچ آزمون اول- تست های طبقه بنده نشده آمار(رایگان) آزمون های دوم، سوم، چهارم و پنجم 
ادامه مطلب