نوشته708
 • آزمون تئوری مدیریت روز یک شنبه (تنگه در)     ...

 • داوطلبین عزیز از امروز تا روز کنکور هر روز یک آزمون در سایت بارگذاری می شود.       ...

 • در این دوره ۲۰ ساعته، با حل ۱۰۰۰ سوال منتخب کلیه نکات مهم و کلیدی برای پاسخگویی به تست های درس تئوری ...

 • *مژده* *مژده* *مژده* جهت استقبال بی شائبه دانشجویان رشته مدیریت از درس تئوری های مدیریت و اقتصاد خرد ...

 • جهت آشنایی بیشتر داوطلبان عزیز دکتری مدیریت با دوره نکته وتست درس آمار و گاربرد آن در مدیریت، ۲۰ سوا ...

 • جهت آشنایی بیشتر داوطلبان عزیز دکتری مدیریت با دوره نکته وتست درس آمار و گاربرد آن در مدیریت (جلسه ا ...

 •     جهت آشنایی بیشتر داوطلبان عزیز دکتری مدیریت با دوره نکته وتست درس آمار و گاربرد آن در ...

 • جهت آشنایی بیشتر داوطلبان عزیز دکتری مدیریت با دوره نکته وتست درس آمار و گاربرد آن در مدیریت، ۲۰ سوا ...

 • قابل توجه دانشپذیران دکتری  مدیریت ترم پاییز جلسه فوق العاده درس تئوری های مدیریت دکتری استاد پرچ در ...

 • برنامه کلاسی نکته و تست دکترای مدیریت کلیه گرایشها به اطلاع داوطلبین گرامی کنکور دکتری میرساند دوره ...

 • نمایش موارد بیشتر